Camera nhiệt Testo 875i-2

  • Chất lượng hình ảnh: Độ phân giải IR 160 x 120 pixel 
  • Công nghệ SuperResolution lên 320 x 240 
  • Độ nhạy nhiệt <50mK 
  • Được xây dựng trong máy ảnh kỹ thuật số