Camera nhiệt Testo 881-1

  • Chụp luôn ảnh thực và hình ảnh hồng ngoại.
  • Màn hình gập linh hoạt: màn hình hiển thị LCD 3,5 inch.
  • Màn hình có độ phân giải cao linh hoạt.
  • Ghi âm giọng nói: chú thích hình ảnh nhiệt bằng cách sử dụng tai nghe Testo.
  • Máy dò điểm ảnh 160 x 120: 19.200 điểm đo nhiệt tạo ra hình ảnh chất lượng cao.