Đầu dò áp suất lạnh Testo 549i

  • Đo áp suất cao và thấp
  • Mất chất làm lạnh thấp – vì không cần ống để đo
  • Dữ liệu đo được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc bảng và được gửi qua Testo Smart Probes App
  • Ứng dụng không có sự cố tại các điểm đo cách nhau một khoảng cách xa nhờ phạm vi Bluetooth ® lên tới 350 ft