Đầu dò điện áp Fluke VPS100-R 10: 1 Đỏ 100 MHz

  • Đầu dò điện áp cách điện kép.
  • Bộ đầu dò và dây đạt chuẩn CAT III 600 V
  • Đầu dò điện áp 10: 1 (1 màu đỏ)
  • Móc kẹp cho đầu dò (1 màu đỏ)