Đầu dò đơn xỏ dây cách điện Fluke AC89

  • Que đo đơn có dây dẫn cách điện 0,25 đến 1,5 mm
  • Chốt nhỏ cho phép lớp cách điện tự liền lại
  • Tối đa 1000 V, 10 A
  • Bảo hành một năm