Đầu đo dòng AC Tes AFLEX-3002

  • Bảo vệ đầu vào lên đến 600V.
  • Thích hợp cho mọi hệ thống điện.
  • Băng thông rộng, dịch pha thấp.
  • Chỉ báo pin thấp.