Đầu đo dòng AC Tes AFLEX-3005

  • Làm việc với PC thông qua giao diện USB
  • Tỷ lệ lập trình CT từ 1 đến 250
  • Chức năng Max / Min / Data Hold
  • Chức năng tự động tắt nguồn trong 30 phút
  • Kích thước bộ nhớ ghi dữ liệu: 8000 bản ghi