Đầu dò nhiệt độ Bluetooth Testo 905i

  • Đo nhanh và chính xác nhiệt độ không khí trong phòng, ống dẫn, thanh ghi và cửa hàng
  • Đầu dò nhiệt độ tác động nhanh nhanh chóng theo dõi các thay đổi và hiển thị xu hướng trên màn hình đồ họa
  • Dữ liệu đo được truyền đến ứng dụng Test Pro Smart Probes tiện lợi và mạnh mẽ trên thiết bị thông minh của bạn
  • Cứng rắn, chính xác và dễ sử dụng