Đầu dò nhiệt độ Testo 0602 0393

  • Phát hiện cầu nhiệt trong tường
  • Bảo dưỡng và kiểm tra máy móc
  • Quy trình giám sát các bước sản xuất
  • Điều chỉnh hệ thống sưởi ấm (tản nhiệt, đường ống, nồi hơi)
  • Kiểm tra chất lượng