Đầu dò nhiệt độ Testo 115i

  • Đo lưu lượng và nhiệt độ hệ thống sưởi, nước, không khí.
  • Đo nhiệt độ hệ thống làm lạnh.
  • Đo nhiệt độ ở khoảng cách xa.
  • Hiển thị nhiệt độ thay đổi qua đồ thị.
  • Kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng.