Dây đo Fluke TL175 TwistGuard ™

  • Chỉ báo WearGuard ™ cho thấy thiệt hại đối với khách hàng tiềm năng và giúp giảm căng thẳng khi chịu lực trên 30.000 lần.
  • Tấm che đầu mở rộng TwistGuard ™ được cấp bằng sáng chế đáp ứng các yêu cầu an toàn điện cao nhất để giảm tiếp xúc với đầu.
  • Bằng cách vặn dây dẫn thử nghiệm, người dùng có thể thay đổi chiều dài đầu dò tiếp xúc từ 19mm thành 4mm (0,75 inch thành 0,16 inch).
  • Thăm dò luôn hiển thị xếp hạng chính xác cho tiền tip được sử dụng.