Đồng hồ đo kiểm áp suất Fluke 700G

  • Chín model đo từ 15 đến 10.000 psi
  • Màn hình sáng có đèn nền để dễ dàng xem số đo áp suất
  • Thiết kế bền, mạnh mẽ với vỏ bảo vệ
  • Độ chính xác cao: 0,05%