Đồng hồ dò LCR Tenmars YF-78

  • Điện áp xoay chiều AC V: 200mV/2V/20V/200V/750V
  • Dòng điện xoay chiều AC A: 200μA/20mA/200mA/10A
  • Điện áp một chiều DC V: 200mV/2V/20V/200V/1000V
  • Dòng điện một chiều DC A: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A
  • Đo điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
  • Tần số: 2KHz/ 20KHz/ 200KHz/ 2MHz/ 10MHz
  • Đo điện dung: 2000μF
  • Kiểm tra diode: 1mV/ 0.7mA