Đồng hồ đo lưu lượng khí nén Testo 6440 Series

  • Độ chính xác: lên tới ± 3% giá trị đo, ± 0,3% giá trị cuối cùng
  • Đơn vị có thể lựa chọn: m3 / h; l / phút; m3
  • Cảm biến gốm tráng nhiệt, thủy tinh (quy trình đo nhiệt lượng)
  • Phạm vi nhiệt độ: 32 đến 140 ° F