Đồng hồ đo MilliOhm PROVA 700

  • Kết quả đo điện trở không bao gồm điện trở cáp.
  • Bộ nhớ 3.000 dữ liệu đo.
  • LCD lớn (5 chữ số) có đèn nền (người dùng có thể chọn tắt nó).
  • Sử dụng pin sạc 
  • Báo pin yếu (điện áp).
  • Sự tiêu thụ ít điện năng