Đồng hồ hiệu chuẩn dòng điện Fluke 705

  • Phát nguồn tín hiệu, mô phỏng và đo mA
  • Độ chính xác 0,02% và độ phân giải 0,001 mA
  • mA và hiển thị % toàn dải (span) đồng thời
  • Có thể chọn phát tín hiệu theo bước hoặc theo dốc
  • Cấp nguồn 24V cho mạch và đo mA
  • Đo 0-28 VDC để kiểm tra điện áp mạch