Đồng hồ hiệu chuẩn mA Fluke 789

Nguồn dòng DC 20 mA
Đồng thời đo mA và tỷ lệ % số lần đọc
Tích hợp đồng hồ vạn năng đạt tiêu chuẩn IEC 61010 CAT III 1000V và 600 V CAT IV
Khả năng tương thích Fluke Connect® để ghi dữ liệu không dây (với mô-đun IR3000FC)
Đồng hồ vạn năng chính xác 1000 V, 440 mA True RMS
Đo tần số đến 20 kHz
Các chế độ tối thiểu / tối đa / trung bình / giữ / tương đối
Kiểm tra điốt và âm báo thông mạch