Đồng hồ kỹ thuật số PROVA-803

  • 60.000 số lượng và kênh đầu vào kép
  • Độ chính xác cơ bản điện áp DC 0,1%
  • Độ chính xác cơ bản điện áp AC 0,2%
  • Băng thông 10KHz (tối đa)
  • Phản ứng ACV, ACA nhanh