Đồng hồ kỹ thuật số PROVA-901

  • Phản ứng ACV, ACA nhanh
  • Độ chính xác AC tốt hơn so với DMM trên băng ghế dự bị
  • Nhiều chức năng hơn các chức năng của DMM hàng đầu
  • Chi phí thấp hơn nhiều so với DMM hàng đầu