Đồng hồ vạn năng dạng kim Kyoritsu 1109S

DC V 0,1 / 0,5 / 2,5 / 10/50/250 / 1000V
± 3% của FS (20kΩ / V)
AC V 10/50/250 / 1000V (9kΩ / V)
± 3% của FS
DC A 50 Lít / 2.5 / 25 / 250mA
± 3% FS