Đồng hồ vạn năng Fluke 101 (600V AC/DC)

  • Độ chính xác dc cơ bản 0,5%
  • Đo điện áp AC/DC 600V
  • Độ chính xác 3,0% ± 3 chữ số
  • Khả năng đo điện trở lên tới 40,00 MΩ
  • Đo điện dung max 1000,0 μF
  • Tần số hoạt động từ 50 Hz tới 100,0 kHz.
  • Thiết kế bền bỉ chống va đập.
  • Xếp hạng an toàn CAT III 600 V