Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R

• Màn hình lớn với 6000 đếm và Đèn nền
• True-RMS
• Chức năng MIN / MAX
• Chắc chắn và đáng tin cậy
• Chế độ cảm biến kẹp
• IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V