Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061

Độ chính xác cao, Hiệu suất cao và Đo lường đáng tin cậy
• Độ chính xác DC cơ bản 0,02%
• Màn hình lớn với 50.000 đếm
• Hiển thị kép cho chỉ báo kép cho AC và DC, V và Hz, v.v …
• Phép đo True-RMS AC và AC + DC
• Đỉnh nhanh thời gian đáp ứng tổ chức của 250μs

Thiết kế an toàn dùng trong công nghiệp
• Tuân với IEC 61.010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Nhà ga màn trập để ngăn chặn chèn dây đo không chính xác trong thiết bị đầu cuối hiện nay
• phạm vi nhiệt độ hoạt động rất rộng từ -20 đến 55ºC

Hỗ trợ đáng tin cậy để quản lý dữ liệu
• Bộ nhớ trong dữ liệu lớn
KEW 1061: 1.000 dữ liệu (ghi nhật ký), 100 dữ liệu (thủ công)
• Tải xuống dữ liệu và Giám sát trực tiếp trên PC qua giao diện USB
(Tùy chọn cho bộ Giao tiếp USB)
* Có thể truyền dữ liệu MAX 32.767.