Đồng hồ vạn năng LCR TES-2700

  • Tự động bật và tự động tắt nguồn
  • LCD 3200 đếm với đồ thị thanh tương tự
  • Chế độ giữ dữ liệu có sẵn tại ohms.
  • Bảo vệ quá tải lên đến 600 Vrms