Đồng hồ vạn năng LCR TES-2712

  • Phạm vi thủ công với màn hình đơn vị
  • Đo điện cảm
  • Đo điện dung
  • Đo tần số
  • Phát hiện cao điểm

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999