Đồng hồ vạn năng LCR TES-2950

  • Đo tần số V & Hz của biến tần (VFD).
  • Giữ dữ liệu, Tự động giữ & Chế độ giữ đỉnh.
  • Chế độ ghi tối đa / tối thiểu / trung bình.
  • Hiển thị giá trị tương đối.
  • Đếm tần số (Tự động dao động).