Đồng hồ vạn năng ô tô FLuke 78

Sản phẩm đã ngưng sản xuất

Đo điện áp DC 400 mV – 300V
Độ chính xác điện áp DC ±0,3%
Đo điện áp AC 4V – 300V
Độ chính xác điện áp AC ±2,5%
Đo dòng điện DC 4mA – 10A
Độ chính xác dòng điện DC ±1,0%
Đo dòng điện AC 40mA – 10A
Độ chính xác dòng điện AC ±2,5%
Điện áp, cường độ dòng điện, tính thông mạch và điện trở
Tần số cho “xung DC” (pulse DC) và tần số AC