Đồng hồ vạn năng RMS TES-2900

  • Hiển thị giá trị tương đối.
  • Tính thường xuyên. (Phạm vi tự động)
  • Nhiệt độ loại K, J đo.
  • Đo điện dung.
  • Bộ nhớ dữ liệu & chức năng đọc.