Đồng hồ vạn năng số Testo 760-1: Đo dòng AC/DC 600V

  • 3 nút chiếu sáng để lựa chọn chức năng kiểm tra dễ dàng và rõ ràng
  • APO (Tự động tắt nguồn) giúp tiết kiệm pin
  • Màn hình đọc lớn, ngược sáng, kép với biểu đồ thanh analog rất dễ đọc