Đồng hồ vạn năng số Testo 760-3: Đo dòng AC/DC 1000V

  • Phạm vi đo điện áp 1.000 V AC / DC, TRMS và bộ lọc thông thấp
  • Thiết lập tự động kiểm tra dựa trên kết nối chì ngăn chặn cầu chì thổi trong đồng hồ
  • Đồng hồ tự động phát hiện kiểm tra trong quá trình và chọn cấu hình đồng hồ chính xác, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa độ chính xác
  • Đo đến 400 A với bộ chuyển đổi đầu dò kẹp tùy chọn