Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-81

  • Đo điện áp DC: 0,1mV ~ 600V (0,8% + 1).
  • Đo điện áp AC: 0,001V ~ 600V (1,5% + 3).
  • Điện trở: 200 Ω , 2K, 20K, 200K, 2M, 20M Ω.
  • Diot: điện áp 1.5 volts