Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-86

  • Đo điện áp DC: 0,1mV ~ 600V (0,8% + 1).
  • Đo điện áp AC: 0,001V ~ 600V (1,5% + 3).
  • Đo dòng điện DC: 0.01A~10A (1.2%+3).
  • Đo dong điện AC: 0.01A~10A (1.2%+3).