Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-88

  • Đo điện áp DC: 0.1mV~1000V (0.5%+2).
  • Đo điện áp AC: 0.1mV~750V (1.3%+5).
  • Đo dòng điện DC: 0.01A~10A (1.2%+3).
  • Đo dong điện AC: 0.01A~10A (1.2%+3).
  • Đo nhiệt độ: -40 ~ 800 ° C° ( ± 2% + 3).