Đồng hồ vạn năng Tenmars YF-1000

  • Dòng điện một chiều: 0.1µA~10A ±(1.2%+5).
  • Điện áp AC: 1V~750V ±(1.2%+10).
  • Điện áp DC: 1V~1000V ±(1.2%+5).
  • Điện trở: 0.1Ω~200MΩ.