Đồng hồ vạn năng Tes-2732

  • Độ chính xác: DC – (0,5% RDG + 1 DGT) , AC – (1,0% RDG + 5 dgts) 
  • Độ phân giải: 0.1m
  • Trở kháng vào: 10MΩ
  • Quá tải: 600 Vrms