Fluke TP74 Lantern Tip Test Probes

  • Tiêu chuẩn an toàn CAT II 1000V, 10A
    • CAT III 1000V có nắp bảo vệ
  • bảo hành 1 năm