Máy cân mực laser 5 điểm tia xanh Fluke PLS 5G

  • Độ chính xác: ≤1/8 in ở 30 ft. (≤3 mm @ 10 m)
  • Tia laser xanh
  • Hướng laser điểm: 90 ° lên, xuống, trái, phải, về phía trước
  • Cảm biến con lắc tự cân bằng