Máy chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ độ ẩm Testo 6621

  • Cảm biến độ ẩm độc quyền, chính xác cao và ổn định.
  • Có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm mà không cần tháo máy.
  • Phần mềm phân tích P2A dễ dàng theo dõi.
  • Tối ưu chuỗi tín hiệu hiệu chuẩn.
  • Màn hình LCD.