Máy đếm hạt bụi TES-5110

  • Giám sát phòng sạch, quy trình sản xuất và sản xuất dược phẩm.
  • Giám sát chất lượng không khí trong nhà ( IAQ )
  • Giám sát phòng thay đồ.
  • Kiểm tra niêm phong bộ lọc.
  • Xác định vị trí nguồn ô nhiễm hạt.
  • Giám sát phân phối kích thước hạt.