Máy đếm hạt bụi TES-5200

  • Khối lượng hạt & bộ đếm hạt trong một đơn vị cầm tay duy nhất.
  • Sáu phạm vi khối lượng và tám kích thước hạt.
  • Cài đặt hệ số K của người dùng cho các hạt đặc biệt với mật độ khác nhau.
  • Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm tích hợp (không cần thêm tiện ích bên ngoài).
  • Tốc độ dòng chảy 2,83 L / phút (0,1 CF / phút).