Máy đếm hạt nano Testo DiSCmini

  • Hoạt động không có dung môi hoặc nguồn bức xạ phóng xạ
  • Không nhạy cảm với rung động và hoạt động có thể ở bất kỳ vị trí nào
  • Thời lượng pin dài tối đa 8 giờ