Máy đo âm thanh Tenmars ST-105

  • USB Datalogger với sức chứa 128 hồ sơ.
  • Tần suất lấy mẫu: 20.8us (48KHz).
  • Dải tần số rộng: 10Hz ~ 20KHz.
  • Dải đo rộng: 25dB ~ 140dB.
  • Dải động rộng: 90 dB.