Máy đo ánh sáng mặt trời Tenmars TM-207

  • Phạm vi đo: 2000W/m²,634 BTU (ft²*h).
  • Độ phân giải: 0.1W/m², 0.1 BTU (ft²*h).
  • Màn hình LCD hiển thị 3½ chữ số với đọc tối đa 2000.
  • Giữ dữ liệu / chức năng MAX / MIN.
  • Cảm biến ngoài.