Máy đo ánh sáng mặt trời Tenmars TM-750

  • Phạm vi đo: 4000W/m², 1268 BTU (ft²*h).
  • Độ phân giải: 0.1 W/m²,0.1 BTU (ft²*h).
  • Màn hình LCD  3½  chữ số với đọc tối đa 3999.
  • Thời gian lấy mẫu: Xấp xỉ 4 lần / giây