Máy đo ánh sáng Tenmars TM-203

  • Phạm vị đo: 20,200,2000,20000,200000 Lux.
  • Độ chính xác: ± 3%.
  • Màn hình hiển thị: LCD 3 1/2 chữ số với số đọc tối đa 2000.
  • Kết nối USB, lưu 7000 kết quả đo.