Máy đo ánh sáng Tenmars TM-204

  • Phạm vi đo: 200,2000,20000,200000 Lux.
  • Độ chính xác: ± 3%.
  • LCD 3½ chữ số với số đọc tối đa 2000.
  • Data hold: Giữ kết quả đo tam thời.
  • Max hold: Xem kết quả đo lớn nhất.