Máy đo ánh sáng Tenmars TM-213

  • Thang đo: 4000 µW/cm²,40mW/cm².
  • Độ phân giải: 1µW/cm²,0.01mW/cm².
  • Độ chính xác: ±4%FS+2dgt) /±15% sunlight ultraviolet.
  • Bước sóng: 290~390nm