Máy đo ánh sáng TES-1336A

  • Đo cường độ sáng (Phần mềm PC)
  • Phổ của cảm biến ảnh đáp ứng đường cong quang tử CIE V ()
  • 16000 Hồ sơ Dung lượng ghi dữ liệu
  • Chức năng giữ Lux / Fc / MAX / giữ dữ liệu
  • Giao diện USB (bao gồm phần mềm)