Máy đo ánh sáng TES-1339

  • Phản ứng chính xác và tức thì.
  • Đo độ rọi tích phân.
  • Đo cường độ sáng.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.