Máy đo ánh sáng Testo 540

  • Để đo nhanh chóng và dễ dàng tại nơi làm việc
  • Cảm biến dựa trên độ nhạy phổ của mắt người
  • Giữ chức năng, giá trị tối thiểu / tối đa
  • Mũ bảo vệ để lưu trữ an toàn